Spelen met ‘intuïtief eten’

Spelen met, 'intuïtief eten'

ETEN WAAR JE BLIJ VAN WORDT!

Spelen met 'intuïtief eten'

Eten waar je blij van wordt!

Hulp van
je
intuïtie
Les 1
Hoe kun je je afstemmen op je intuïtie?
Les 2
Luisteren en vertrouwen
Les 3
Speen met 'intuïtief eten'
Les 4

Copyright

Rechten voorbehouden


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bij overtredingen zijn de algemene voorwaarden van Jolijn's Leerplein van toepassing.


© Jolijn's Leerplein - 2020